ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της διάγνωσης και της σταδιοποίησης ασθενειών από την βιοψία των ασθενών. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να είναι λειτουργική, αποδοτική και να μην περιορίζεται σε βιοψίες συγκεκριμένων οργάνων ή σε πεδία συγκεκριμένων ασθενειών, αλλά να μπορεί να εκπαιδευτεί κατά περίπτωση από τον ίδιο τον ειδικό ιατρό για οποιοδήποτε πεδίο. Η υποστήριξη της διάγνωσης/σταδιοποίησης γίνεται με χρήση της ψηφιοποιημένης εικόνας της βιοψίας του ασθενούς, η οποία είναι προϊόν μικροσκοπίας είτε με μικροσκόπιο ρουτίνας, είτε με νέους σαρωτές ολόκληρου πλακιδίου. Το έργο περιλαμβάνει υλοποίηση ευφυούς πληροφοριακοού συστήματος, το οποίο αξιοποιώντας νέες τεχνικές συγκερασμού Bαθιάς Μάθησης (Deep Learning) και επεξεργασίας εικόνας, επισημαίνει στον ειδικό ιατρό ευρήματα ενδιαφέροντος με αυτόματο τρόπο και τα ποσοτικοποιεί. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από βάση δεδομένων ιστολογικών εικόνων βιοψίας από διαφορετικά ιατρικά πεδία με σκοπό τη χρήση τους ως σύνολο εκπαίδευσης του ευφυούς συστήματος. Σκοπός σε πρώτη φάση είναι η διάθεση της πλατφόρμας ως B2B υπηρεσία σε ιατρικές μονάδες, ενώ σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αναπτυχθεί ένα ερευνητικό οικοσύστημα για την επεξεργασία και χρήση βιοψιών.